egenkontroll-el.se

Allt om nya Elsäkerhetslagen och
krav på egenkontrollprogram!

Tyvärr kan vi inte erbjuda prisuppgift eller hjälp i dagsläget på grund av många uppdrag och semestertider!

- - - - Jag hoppas kunna öppna tjänsten igen i september - - - -

Den här sidan är skapad för att ge information om det nya Egenkontrollprogram som kommer att krävas för alla Elinstallationsföretag efter 1/7 2017. Egenkontrollprogrammet skall vara styrande för verksamheten så att företaget kan garatera att installationer som utförs resulterar i en säker anläggning.

Glöm inte att registrera ditt företag senast 1 juli.
Länk till registreringen

Skaffa egenkontrollprogram

ELKUL har tagit fram en kort utbildning för att informera om de nya reglerna.

Här finner du ELKUL:s broschyr över utbildningen om nya regler och egenkontrollprogram

Vad är ett egenkontrollprogram?

Ett egenkontrollprogram är ett system, ett dokument eller flera dokument som beskriver hur verksamheten skall bedrivas och organiseras på företaget. Egenkontrollprogrammets syfte är att säkerställa att installationer blir korrekt utförda samt att de blir kontrollerade innan idrifttagning. Egenkontrollprogrammet är inte samma som det som vi elektriker tidigare har kallat installationskontroll och egenkontroll. Styrande dokument för installlationskontrollen (kontroll före idrifttagning) kan vara en del av egenkontrollprogrammet. Läs mer under fliken frågor och svar.

Frågor och svar »

Måste jag gå speciell utbildning för att skriva egenkontrollprogram för elföretag?

Nej! Kravet är att ni skall ha ett egenkontrollprogram för ditt företag den 1 juli 2017. Hur ni gör för att skaffa ett egenkontrollprogram är upp till er.

Det är dock viktigt att egenkontrollprogrammet beskriver och styr just er verksamhet så att det passar er. Därför behöver ni fundera på några viktiga frågor innan ni bestämmer att ert egenkontrollprogramm ska gälla för er verksamhet.

Ett egenkontrollprogram kan se olika ut beroende på verksamhetens art och storlek. För enmansföretagare behövs endast ett enkelt egenkontrollprogram.

Vi erbjuder oss att hjälpa till och lotsa er rätt så att ni får ett bra egenkontrollprogram.

Frågor och Svar »

Skaffa ett eget skräddarsytt egenkontrollprogram

Tyvärr kan vi inte erbjuda prisuppgift eller hjälp i dagsläget på grund av många uppdrag och semestertider.

Skaffa egenkontrollprogram»