egenkontroll-el.se

Här presenteras löpande nyheter om det nya systemet för egenkontrollprogram för elinstallationsföretag.

2017-04-05
Elsäkerhetsverket har beslutat och gett ut tre nya föreskrifter med anledning av nya Elsäkerhetslagen.

2017-03-16
Regeringen har idag beslutat att anta en ny Elsäkerhetsförordning med stöd av nya Elsäkerhetslagen. Förordningen blir tillgänglig så fort den kommit ut från tryck.

2017-03-11
Vi väntar nu på regeringens förordning så att Elsäkerhetsverket kan fatta beslut om att de nya föreskrifterna ska gälla.

2017-01-25
Elsäkerhetsverket skickar ut info till alla behöriga i dagsläget

2016-12-16
Elsäkerhetsverket har nu berabetat remisserna och tagit fram underlag för beslut om tre nya föreskrifter

2016-06-10
Elsäkerhetsverkets skickar ut förslaget till nya föreskrifter på remiss.
Dessa finns under fliken Dokument att ladda ner.

2016-06-08
Riksdagen har nu röstat ja till den nya lagen.
268 ledamöter röstade JA (S, M, MP, C, V, L och KD)
37 ledamöter (från SD) röstad nej.
44 ledamöter var frånvarande

2016-05-26
Förslaget debatterat i Riksdagen. Inget beslut fattades denna gång.
Beslut är planerat att fattas i Riksdagen den 8 juni 2016.

Länk till Riksdagsdebatten den 26 maj.

2016-05
Elsäkerhetsverket har skissat på tre nya föreskrifter.
Dessa släpps på remiss så fort beslut är fattat i Riksdagen.

Planerade dagar för "Hearing" om de nya föreskrifterna är:
Jönköping 2016-08-17
Stockholm - Arlanda 2016-08-18

Läs mer under http://www.elsakerhetsverket.se/nyaregler

2016-04-07
Regeringen överlänmar Proposition till Regeringen
Proposition 2015/16:163

(Denna finns att ladda ner under fliken Dokument att ladda ner)

2016-02
Lagrådet utfärdar en lagråsdremiss

2015-06
Elsäkerhetsverket sätter samman (inbjuder till) en refernsgrupp för att delta i arbetet med att utforma ny föreskrifter som skall utfärdas med anledning av den nya Elsäkerhetslagen.

2014-december
Elbehörighetsutredningen presenterar sitt förslag

2013-augusti
Regeringen beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att se över bestämmelserna om elektriska installationer. Utredningen tog namnet Elbehörighetsutredningen